توصیف تایوین لنیستر توسط استنیس (کتاب)

توصیف استنیس باراتیون از تایوین لنیستر در کتاب نغمه یخ و آتش

اولین باریو که پدرم من رو به دربار برد یادمه، رابرت باید دستمو نگه می‌داشت. بعید میدونم بیشتر از ۴ سالم بوده باشه، پس رابرت هم حتماً ۵ یا ۶ سالش بوده. ما با هم موافقم بودیم که شاه همونقدر که اژدهاها ترسناک بودن، باشکوه بود. چند سال بعد پدرمون بهمون گفت که ایریس اون روز صبح خودشو روی تخت آهنین زخمی کرده بود پس دستش جاشو گرفته‌بود. اون تایوین لنیستر بود که این اندازه مارو تحت تاثیر قرار داده‌بود.


منبع این نوشته : منبع
لنیستر ,تایوین ,تایوین لنیستر